Jdi na obsah Jdi na menu
 


Firmy

JITEX a. s. Písek

6. října 1925 zahájil Josef Cvach v Horažďovicívh v Trhové ulici výrobu ručních pletacích strojů. Do Cvachovy rodiny se přiženil obchodní cestující Josef Měřička ze Schořov, okres Čáslav. Převzal pokus svého tchána a výrobu pleteného zboží. Za řekou Otavou, na katastrálním území obce Velké Hydčice, postavil továrnu, kam přestěhoval pletárnu z Trhové ulice. Objekt nesl č.p. 52.  
V roce 1928 započal s výrobou módního pleteného zboží značky "Skol". Zaměstnal 120-140 lidí, kteří pracovali na ručních plochých pletacích strojích i motorových strojích konfekčních. Roku 1934 snad od blesku za bouře v továrně vypukl požár, který však byl hasiči z Horažďovic záhy uhašen. V roce 1938 byl Měřička v důsledku celosvětové hospodářské krize nucen zastavit výrobu v této továrně a přenesl ji do Modřan.  
Zadluženou budovu převzala horažďovická občanská záložna, od níž roku 1941 koupila klatovská firma Singer (předchůdce dnešního Kozaku) za 750 tisíc Kč, majitel Wolfgang Gráf. Až do roku 1944 se zde vyrábělo kožené zboží, hlavně vojenské postroje a kabely. Firma zaměstnávala 100 řemeslníků. Musela se však přestěhovat so starých Měřičkových dílen, protože budovu zabrala firma Müler, která zde až do květnové revoluce roku 1945 prováděla demontáž vraků letadel.  
Na jaře zde byl umístěn sběrný tábor jednotlivců (tzv. národních hostů). Po jejich odsunu do Německa zabrala budovu vojenská posádka, která zde byla umístěna až do roku 1948.  
V červnu tohoto roku převzala budovy továrna na stávkové zboží a Aši - Tosta, n.p. a byl zde vybudován závod Helena. Koncem roku 1948 byla dokončena stavba skladištní budovy a garáží. Závod zaměstnával 150 lidí.  
V roce 1949 byl závod Tosta převeden na továrnu Jitex (Jihočeský textil), základní závod Písek. Počet zaměstnanců stoupl na 250.  
V roce 1982 zde již pracovalo 475 zaměstnanců.  
Od roku 1984 do roku 1990 se početzaměstnanců pohyboval kolem 550.  
V rámci privatizace státních podniků byl k 1. 1. 1994 převeden s.p. Jitex na akciovou společnost s obchodním názvem JITEX Písek, s kmenovým jměním 730 500 tis. Kč. Součástí této a.s. je i závod Horažďovice (Hydčice). A.s. JITEX Písek patří k největším textilním výrobcům v ČR a v pletařině je vůbec největší.

jitexobr1.jpg

jitexobr2.jpg

                                 ( v roce 2005 společnost Plamet koupila areál závodu JITEX)

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny a.s.

Po roce 1888 Karel Falkenberg, mistr kamenický z Plzně, a jeho společník Jaroslav Fürst, mlynář ze Střelských Hoštic, postavili společně plynovou vápenici ve Velkých Hydčicívh. Od obce Hejná pronajali vrch Radvanka, kde lámali kvalitní vápenec. Současně najali veškeré vápencové lomy od naší obce na 18 let za roční pronájem 40 zlatých.  
Po smrti Falkenberga se spojil Fürst s Františkem Trnkou ze Staňkov. Vystavěli novou pec k pálení vápna uhlím. Když Fürst přišel ve Střelských Hošticích o mlýn, prodal svůj podíl Trnkovi, který přijal za společníka svého bratra. Firma potom nesla jméno Bratří Trnkové.  
Dalšími majiteli byli pánové Volner a Pičman, ale název firmy Bratří Tnkové zůstal.  
1902 - Byla postavena druhá kruhová pec. Vápno takto pálené bylo laciné, velmi kvalitní a vyváželo se i do jiných zemí.  
1933 - Provoz vápenky byl zastaven již v říjnu "pro všeobecnou tíseň a nedostatek peněz". Pracovat se začalo koncem měsíce ledna následujícího roku.  
1948 - Vápenka znárodněna.  
1957 - 1959 - Postaveny ústřední dílny a mlýn na vápenec.  
1970 - Započato s demolicí starých vápenných pecí a mlýna vápence.  
1974 - Výstavba největší a nejmodernější vápenky v Čechách se blížila k dokončení. 27.1. byla zapálena a dána do zkušebního provozu pec č. 1 a mlýn na vápno a vápenec.  
1975 - Nová vápenka uvedena do plného provozu. Vyrábí mleté vápno a vápenec, vápenný hydrát, vnitřní a venkovní omítky a vápencovou drť.  
1986 - Postaven nový, kovový, 30m vysoký komín pro kotelnu.  
1990 - Po rozpadu koncernu CEVA vznikl samostatný státní podnik Šumavské vápenice Velké Hydčice.  
1992 - V tomto roce se převedl veškerý majetek na akciovou společnost HASIT Šumavské vápenice a omítkárny Velké Hydčice s většinovou německou účastí.  
1993 - Provedena reonstrukce omítkárny. Zahájena výroba suchých maltových směsí, které jsou rozváženy v silech až na místo spotřeby po celé republice. Nabídka firmy Hasit a.s. se rozšířila do vlastních prodejních skladů v Plzni, Praze a Písku.

Informace naleznete na webových stránkách www.hasit-svo.cz

vapeniceobr1.jpg

vapeniceobr2.jpg

vapeniceobr3.jpg

Stavební firma 

 

Informace naleznete na webových stránkách www.stazap.xf.cz

 

 

 

ZKD Sušice

Prodejna Velké Hydčice  
Tel: 376 512 373
 

SOUKROMÍ PODNIKATELÉ

Truhlářství - Miroslav Tvrdý  
Velké Hydčice 4  
Mobil: 721 709 225 

Zemní práce UNC 750 - František Šašek 
Autodoprava Avia skl. 3t  
Zám. a stav. práce  
Velké Hydčice 80  
Tel:376 513 277  
Mobil:  603 729 696  
E-mail: Frantiseksasek@seznam.cz

Soukromé zemědělství - Pavel Roubal  
Rostl. a živočiš. výroba  
Autodoprava  
Velké Hydčice 65  
Tel:  376 513 283


Tropic Dance Club - Zdeněk Vlček 
Pohostinsví Velké Hydčice
Tel:   376 513 793
Mobil: 736 770 824

STAZAP KORDA
Stavební a zámečnické práce
Korda Pavel
Mob: 603 591 176 
www.stazap.xf.cz 
E-mail: pavel.korda@seznam.cz